Thông Tin về JWU

image grid of 4 campuses

Được thành lập năm 1914, trường Đại Học Johnson & Wales (JWU) là một đại học tư, phi lợi nhuận được công nhận với khoảng 16.000 sinh viên hệ cao học, hệ cử nhân và học trực tuyến.

Trường có tầm ảnh hưởng toàn cầu, với hơn 100.000 cựu sinh viên đến từ 155 quốc gia đang theo đuổi sự nghiệp trên toàn thế giới.

Hơn 1.300 sinh viên quốc tế đã đăng ký học tại JWU. Đây là lý do tại sao:

  • Giáo dục thực nghiệm – bạn sẽ học bằng cách thực hành qua các lớp học tích hợp với các chuyên gia trong ngành và có cơ hội thực tập với các nhà tuyển dụng hàng đầu thế giới
  • Có bốn phân viện để lựa chọn: Providence, Rhode Island; North Miami, Florida; Denver, Colorado; và Charlotte, North Carolina
  • Các chương trình học bổng dựa trên kết quả học tập và thành tích
  • Giảng viên dày dạn kinh nghiệm trong các chuyên ngành giảng dạy
  • Quy mô lớp học nhỏ
  • Cố vấn học tập riêng
  • Dịch vụ toàn diện dành cho sinh viên quốc tế
  • Hơn 100 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên gồm có Chương Trình Công Dân Toàn Cầu, Câu Lạc Bộ Kết Nối Văn Hoá, Hiệp Hội Sinh Viên Ấn Độ, Hiệp Hội Sinh Viên Đài Loan và nhiều tổ chức khác nữa
  • Nhiều chương trình rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ thể thao và các môn rèn luyện thể lực NCAA Division III gồm có bóng đá, khúc khôn cầu trên băng, bóng rổ và bóng chuyền
  • Viện Anh Ngữ (ELI) tại các phân viện Providence và North Miami mang lại cho sinh viên cơ hội để học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL); các lớp tiếng Anh tăng cường cũng có sẵn tại chỗ ở các phân viện Denver và Charlotte
Có một đội ngũ tuyệt vời gồm các giáo sư kỳ cựu, những cơ sở cổ kính và đẹp, và nền văn hoá đa dạng trong trường. —Melany Rumman Ponce ’18 | Marketing | Honduras