Chương Trình Học

Với hơn 60 chương trình học, bạn sẽ tìm được một chương trình mình yêu thích.

Hãy tìm hiểu các chương trình học được liệt kê dưới đây theo thứ tự chữ cái của tên chương trình bằng Tiếng Anh, hoặc theo sáu nhóm ngành học của chúng tôi: quản lý nhà hàng khách sạn, nghệ thuật ẩm thực, kinh doanh, kỹ thuật và thiết kế, y tế và sức khỏe, nghệ thuật và khoa học, hay các ngành học sau đại học.

Các Chương Trình Đào Tạo Hệ Cử Nhân

Tất cả các chương trình đào tạo hệ cử nhân đều cấp bằng cử nhân trừ khi được ghi khác đi.

 • Kế Toán
 • Quảng Cáo & Truyền Thông Tiếp Thị
 • Nghệ Thuật Làm Bánh (có cả chương trình Cử Nhân Cao Đẳng và chương trình Cử Nhân)
 • Nghệ Thuật Làm Bánh và Quản Lý Dịch Vụ Ẩm Thực
 • Sinh Học
 • Quản Trị Kinh Doanh
 • Nghiên Cứu Kinh Doanh
 • Kế Toán Doanh Nghiệp và Phân Tích Tài Chính
 • Tư Pháp Hình Sự
 • Nghệ Thuật Ẩm Thực (có cả chương trình Cử Nhân Cao Đẳng và chương trình Cử Nhân)
 • Nghệ Thuật Ẩm Thực và Quản Lý Dịch Vụ Ẩm Thực
 • Dinh Dưỡng Ẩm Thực
 • Khoa Học Ẩm Thực
 • Tình Báo và Phòng Chống Nguy Cơ Mạng
 • Kỹ Thuật Điện Tử
 • Thiết Kế Kỹ Thuật và Quản Lý Cấu Hình
 • Khởi Nghiệp Kinh Doanh
 • Quản Lý Kinh Doanh Ngựa/Không Cưỡi Ngựa
 • Quản Lý Kinh Doanh Ngựa/Cưỡi Ngựa
 • Khoa Học về Ngựa
 • Kinh Doanh & Bán Lẻ Thời Trang
 • Tài Chính
 • Khởi Nghiệp Kinh Doanh Ngành Thực Phẩm và Đồ Uống
 • Thiết Kế Đồ Họa
 • Khoa Học Y Tế
 • Quản Lý Khách Sạn & Lưu Trú
 • Quản Lý Nguồn Nhân Lực
 • Quản Lý Thông Tin trong Truyền Thông Xã Hội
 • Kinh Doanh Quốc Tế
 • Nghiên Cứu Tự Do
 • Quản Lý
 • Tiếp Thị
 • Nghiên Cứu Truyền Thông và Thông Tin Liên Lạc
 • Kỹ Thuật Mạng
 • Quản Lý Rủi Ro Tổ Chức và An Ninh Mạng
 • Khoa Học Chính Trị
 • Tâm Lý Học
 • Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Quản Lý Nhà Hàng, Thực Phẩm và Đồ Uống
 • Công Nghệ Kỹ Thuật Người Máy
 • Xã Hội Học
 • Kỹ Thuật Phần Mềm
 • Quản Lý Thể Thao, Giải Trí, Sự Kiện
 • Quản Lý Du Lịch & Nhà Hàng Khách Sạn

Các Chương Trình Đào Tạo Hệ Cao Học

 • Kế Toán (MBA - Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh)
 • Kinh Doanh (MBA - Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh hoặc MBA Một Năm)
 • Tư Vấn — Cai Nghiện (MS - Thạc Sĩ Khoa Học)
 • Tư Vấn — Sức Khỏe Tâm Thần Lâm Sàng (MS)
 • Phân Tích Dữ Liệu (MS)
 • Giáo Dục — Kinh Doanh / Trung Học (MAT - Thạc Sĩ Văn Chương chuyên ngành Giảng dạy)
 • Giáo Dục — Nghệ Thuật Ẩm Thực (MAT)
 • Giáo Dục — Tiểu Học / Tiểu Học Đặc Biệt (MAT)
 • Tài Chính (MBA hoặc MS)
 • Du Lịch Toàn Cầu và Phát Triển Kinh Tế Bền Vững (MS)
 • Nhà Hàng Khách Sạn (MBA)
 • Quản Lý Nguồn Nhân Lực (MBA hoặc MS)
 • Bảo Mật / Bảo Đảm Thông Tin (MS)
 • Công Nghệ Thông Tin (MBA)
 • Quản Lý Phi Lợi Nhuận (MBA)
 • Điều Hành và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
 • Lãnh Đạo Thể Thao (MBA hoặc MS)
JWU giúp tôi tham gia, kết nối và chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai với nhiều kinh nghiệm thực tiễn. — Anh Khue Ho ’18 | Quản Lý Thể Thao, Giải Trí, Sự Kiện| Việt Nam