Yêu Cầu Tiếng Anh

Bài Thi Điểm Số
TOEFL iBT 75 (Cử Nhân)/80 (Cao Học)
IELTS 6.0 (Cử Nhân)/6.5(Cao Học)
PTE Academic (Pearson Test of English) 53
ELS Level 112 Bảng Điểm
Hoàn Thành Trình Độ Nâng Cao của Kaplan (Cử Nhân) Bảng Điểm
Hoàn Thành Trình Độ Thông Thạo của Kaplan (Cao Học) Bảng Điểm
Hoàn Thành Trình Độ C1 của EF Education First (Cử Nhân) Bảng Điểm
Hoàn Thành Trình Độ C2-1 của EF Education First (Cao Học) Bảng Điểm

Chỉ Dành Cho Các Chương Trình Cử Nhân

Bằng Cấp Yêu Cầu
GCSE, Singapore, Trình Độ CIE IGCSE/O Tiếng Anh Hạng C trở lên
Tú Tài Quốc Tế Tiếng Anh SL/HL Hạng 4 trở lên (Chương trình A)
Malaysia SPM Tiếng Anh 1119 Hạng C6 trở lên
Chứng Chỉ Giáo Dục Trung Học Caribbean (CSEC) Tiếng Anh Hạng I – III

Để biết danh sách đầy đủ các kỳ thi được chấp nhận, vui lòng xem catalog.

Điều Kiện Để Được Miễn Trừ Yêu Cầu Tiếng Anh

Để được miễn các yêu cầu tiếng Anh, những người nộp đơn có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hoặc đã không tốt nghiệp từ một trường đại học của Hoa Kỳ phải nộp điểm thi của một trong những bài thi tiếng Anh được chấp nhận đạt số điểm và điểm thành phần tối thiểu.

Những Quốc Gia Được Miễn Trừ

Người nộp đơn từ những quốc gia sau đây, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính và là ngôn ngữ giảng dạy chính thì không cần phải nộp điểm thi tiếng Anh. Phải nộp bảng điểm chính thức của một tổ chức được công nhận/được chứng nhận từ một trong những quốc gia sau.

Anguilla, Antigua & Barbuda, Úc, Bahamas, Barbados, Bermuda, Quần đảo Virgin của Anh, Canada (ngoại trừ Quebec), Quần đảo Cayman, Dominica, Quần đảo Falkland, Fiji, Gibraltar, Grenada, Guam, Guyana, Ireland, Jamaica, Kiribati, Malta, Quần đảo Marshall, Micronesia (Liên bang), Montserrat, New Zealand, Nigeria (phải hoàn thành việc học trong vòng 2 năm kể từ khi bắt đầu học ở JWU), Scotland, Seychelles, St. Helena, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & the Grenadines, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos Island, Anh quốc, Quần đảo Virgin