Tuyển Sinh

denver campus

Tại Sao Phải Chờ Đợi?

Biết được những thông tin bạn cần để bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình tại Đại Học Johnson & Wales, với kinh nghiệm thực tiễn trong lớp học và trong các đợt thực tập, cũng như hướng dẫn từ các chuyên gia giảng viên của chúng tôi.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm về các yêu cầu tuyển sinh không?

Hãy xem các trang về yêu cầu đối với sinh viên Hệ Cử Nhân hoặc Hệ Cao Học, hoặc tìm hiểu thêm các yêu cầu về Tiếng Anh.

Đã Sẵn Sàng Để Nộp Đơn?

Nộp đơn trực tuyếntìm hiểu thêm về các loại giấy tờ cần thiết để hoàn tất việc nộp đơn.

Hãy Liên Lạc Với Chúng Tôi

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên lạc trực tiếp với các đại diện tuyển sinh quốc tế của chúng tôi.

Những Tài Liệu có thể Tải Xuống

Xem các tập sách nhỏ PDF dành cho sinh viên quốc tế.