Đại Diện Quốc Tế

Bạn có biết là bạn có thể gọi điện thoại hay email đại điện được phân bổ của JWU bất kỳ lúc nào không? Cho dù bạn đến từ quốc gia nào, các đại diện tuyển sinh của chúng tôi đều có mặt để trả lời các thắc mắc của bạn.

william priante image
Trung Đông, Puerto Rico, Virgin Islands, Canada, Sinh viên sống ở Hoa Kỳ, Châu Phi và Châu Á
William Priante
wpriante@admissions.jwu.edu
| +1-401-598-4667

 

John-Eriksen-306x306 

Nam Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi
John Eriksen
jeriksen@admissions.jwu.edu | +1-401-598-4667

 

Fred-Johnson306x306 

Mỹ Latinh, Caribbean và Bắc Mỹ
Fred Johnson
fjohnson@admissions.jwu.edu | +1-401-598-2417

JWU làm việc với các chuyên gia tư vấn giáo dục quốc tế. Vui lòng liên hệ Tuyển sinh để yêu cầu danh sách đầy đủ các chuyên gia tư vấn của chúng tôi.